Doháníme objednávky nahromaděné během dovolené - aktuální dodací lhůta se pohybuje okolo 3-8 dní. Inserty MarKos mají aktuální čekací dobu cca 7-14 dní. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ - důležité informace o produktu

Nejedná se o oficiálně licencovaný produkt, není-li uvedeno jinak.

Hra ani herní komponenty nejsou součástí insertu, slouží pouze pro ilustraci.

Naše výrobky neustále vylepšujeme, je tedy možné že ilustrační obrázky nebudou přesně odpovídat objednanému insertu. Jedná se však většinou pouze o kosmetické změny, případně odlišnost barev. V případě zájmu Vám rádi zašleme nejaktuálnější fotografie.

3D tisk má svá specifika a každý díl je originální. Může obsahovat různé vzhledové odchylky či nepřesnosti. Díly, které nesplňují funkčnost či mají větší vzhledové vady rovnou vyřazujeme.


PLA
Materiál PLA, ze kterého je Váš výrobek vyroben, by neměl být vystavován teplotám nad 55°C. Neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů a vyhněte se působení přímého slunce - hrozí deformace. Zacházejte s ním obezřetně, není to hračka a při použití síly či pádu se může nevratně poškodit.

Údržbu je možné provádět hadříkem namočeným ve vlažné vodě.

PLA (polylactic acid – kyselina polymléčná) je biologicky plně odbouratelný materiál, vyráběný z kukuřičného nebo bramborového škrobu či z cukrové třtiny. Je rozpustný v hydroxidu sodném.


PETG
Polyethylentereftalát (PET) je nejvíce běžně používaný plast na světě - láhve, oděvní vlákna, nádoby a obaly na potraviny.
PET-G je upravená verze PET. "G" znamená "modifikovaný glykol", který se přidává k materiálové kompozici během polymerace. Výsledkem je vlákno, které je jasnější, méně křehké a snadněji se používá než jeho základní forma PET (PETG je vysoce odolný proti nárazu na rozdíl od PET). V chemii se tento materiál označuje jako (polyethylentereftalátko-1,4-cyklohexylendimethylentereftalát).