Aktuální tisková fronta se pohybuje okolo 1 týdne. Děkujeme za vaší trpělivost.

UPOZORNĚNÍ - důležité informace o produktu

Nejedná se o oficiálně licencovaný produkt.

Hra ani herní komponenty nejsou součástí insertu, slouží pouze pro ilustraci.

Naše výrobky neustále vylepšujeme, je tedy možné že ilustrační obrázky nebudou přesně odpovídat objednanému insertu. Jedná se však většinou pouze o kosmetické změny. V případě zájmu Vám rádi zašleme nejaktuálnější fotografie.

3D tisk má svá specifika a každý díl je originální. Může obsahovat různé vzhledové odchylky či nepřesnosti. Díly, které nesplňují funkčnost či mají větší vzhledové vady rovnou vyřazujeme.


Materiál PLA, ze kterého je Váš výrobek vyroben, by neměl být vystavován teplotám nad 55°C. Neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů a vyhněte se působení přímého slunce - hrozí deformace. Zacházejte s ním obezřetně, není to hračka a při použití síly či pádu se může nevratně poškodit.

Údržbu je možné provádět hadříkem namočeným ve vlažné vodě.

PLA (polylactic acid – kyselina polymléčná) je biologicky plně odbouratelný materiál, vyráběný z kukuřičného nebo bramborového škrobu či z cukrové třtiny. Je rozpustný v hydroxidu sodném.